Loading...

Sve za WEB stranice na jednom mjestu.


Freelancer sa velikim iskustvom!

SSD WEB hosting

NJEMAČKA KVALITETA

Server zakupljen u Njemačkoj. Najbolji kvalitet, garantovana sigurnost i stabilnost, brzo učitavanje stranica i dostupnost 24/7.

WEB dizajn

PRILAGOĐENI DIZAJN

Izrada stranice po želji kupca. Web dizajn je ono što vam omogučava da vaša stranica izgleda moderno i profesionalno, a nikako amaterski.

PENTESTING

CYBER SIGURNOST

Provjerite sigurnost i ranjivost WEB aplikacija. Aplikacije mogu sadržavati propuste koji mogu neovlaštenom korisniku dati potpuni pristup.

DOMENE

REGISTRACIJA DOMENE

Osigurajte svoju domenu na vrijeme! Možete samo registrovati domenu i spriječiti druge da uzmu vašu domenu. Npr. vasafirma.com

PENETRATION TESTING.

Pentesting je sveobuhvatni test ispitivanja slabosti i ranjivosti aplikacija. Izrada WEB stranice zahtjeva i brigu o sigurnosti WEB aplikacije.


Pentesting vaše aplikacije.